Varkenshouderij

Regeneratieve micro-organismen en Karbosave (plantaardige koolstof) in de varkenshouderij

 

Zowel bij de biggen als bij de mestvarkens heeft het probiotische concept met regeneratieve micro-organismen en Karbosave (plantaardige koolstof) zijn waarde bewezen. De kosten voor de middelen worden snel terugverdiend door de betere prestaties in de stal, de lagere uitgaven voor medicijnen, ontsmettingsmiddelen en veterinaire kosten en, last but not least, door de betere bemestende werking van de mest op de bodem.

 

Diarreeziekten, stank in de stal of een slechte voederconversie hoeven niet plaats te vinden. Al deze verschijnselen zijn een teken van een gebrekkig, slecht presterend microbieel milieu in de stal en in het maagdarmkanaal van de dieren. Hier stellen wij manieren voor om de microbiologie in de stal en bij het dier te versterken en ziekten of slechte prestaties te voorkomen.

 

Voordelen van Oervoer microben en plantaardige koolstof bij het houden van varkens

 

- Minder gebruik van medicatie

- Antibioticavrije productie

- Minder huidziekten

- Goede voederconversie

- Schonere stallucht Geen stank

- Minder ziekteverwekkende kiemen in de stalomgeving dankzij regeneratieve microbiële kolonisatie van de stallen

- Hoog bemestend effect in de mest

- Humusvorming op het land

 

Oervoer microben is een fermentatieproduct met een positief effect op het microbiële milieu in het maagdarmkanaal. Een doeltreffend microbieel milieu bevordert niet alleen de spijsvertering, maar heeft ook een positief effect op alle bloedsomloopsystemen in het lichaam. Zo wordt bijvoorbeeld het immuunsysteem versterkt, het stressniveau verlaagd, enz.

 

Karbofit-voederkool is een uitstekende natuurlijke toxinebinder en stimuleert de maag- en darmflora. De stofwisseling wordt ontlast, de opname van eiwitten wordt verbeterd en ziekten worden voorkomen.

Dosering door het rantsoen (per ton voer)

De doseringen door het voer bedragen:

- 7 L Oervoer-microben per 1000kg voer

- 1 kg Karbofit (voederkool) per 1000kg voer

Stalklimaat verbeteren

Het toegenomen gebruik van ontsmettingsmiddelen verstoort de microbiële kolonisatie van de stal. Niet alleen pathogene kiemen worden gedood, maar ook regeneratieve microben die een positief effect hebben op de dieren, hun spijsvertering en de omgeving, zoals de stallucht of de mest.

 

Als een big ziekteverwekkende kiemen in een "kiemvrije" stal brengt, zijn daar nauwelijks regenererende micro-organismen die deze ziekteverwekkende virussen en microben een halt kunnen toeroepen. Ze kunnen zich ongehinderd verspreiden. Als het stabiele microbioom een sterk netwerk is, hebben ze weinig kans.

Met de automatische vernevelaar zorgen we ervoor dat het milieu in de stal geënt wordt met Regeneratieve Micro-organismen door ze 6 tot 12 keer per dag in de stal te vernevelen.

Het is bewezen dat het de stal na het schoonmaken nog een keer positief koloniseert. Deze maatregel heeft verschillende gevolgen: De nieuwe dieren komen in een stabiel microbieel milieu en kunnen zich snel vestigen. Ziekteverwekkers hebben veel positieve tegenhangers en kunnen zich niet verspreiden. En de werkzame micro-organismen laten de oppervlakken zeer glad achter, zodat ze na de passage verrassend gemakkelijk te reinigen zijn.

Drijfmestbehandeling met Oermest-microben en karbosave(plantaardige houtskool).

Mestbehandeling volgens het concept van Bij de Oorsprong
heeft een traditie van 20 jaar en de voordelen zijn enorm. Stikstofverliezen worden sterk verminderd, dit is inmiddels in verschillende onderzoeken aangetoond. Het versterkte bemestingseffect stemt niet alleen de agrariër tevreden, maar wordt ook bijzonder geprezen door de omwonenden, aangezien de drijfmest niet langer stinkt.

 

Indien op de juiste wijze verwerkt, heeft behandelde drijfmest een groot potentieel om het humusgehalte te vergoten en de
bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

 

De hoge bemestingswaarde en het feit dat de mest langwerkend
is, verlengen de toepassingsperiode over het hele jaar enorm. De dosering per toepassing kan worden verlaagd en zo rechtstreeks door het bodemleven worden verwerkt. Behandelde drijfmest spoelt niet langer in het grondwater en ontlast hierdoor het ecosysteem.

Voordelen van mestbehandeling:

- Vermindert de ammoniakuitstoot tijdens de bewaartijd en tijdens het uitrijden

- Nauwelijks koekvorming

- Homogene mest

- Het uitspoelingsverlies van de mest is bijna 0 waardoor het mestpotentieel optimaal benut wordt

- Bevordert een positief microbieel niveau in de bodem. Planten kunnen hierdoor gezond groeien. Door de bodem overgedragen ziekten komen minder vaak voor.

- Behandelde mest geldt als een actieve manier van het beschermen van grondwater

 

 

Dosering en toepassing

Dosering voor mestbehandeling per kuub mest:

 

1 L Oermest microben

6 L Karbosave (plantaardige koolstof)

Toepassing direct in de mixende mestkelder

 

De eerste behandeling start wanneer de mestkelder kan mixen.
Vervolgens worden de producten eens per 6 weken toegevoegd. Door middel van een verneveling kan frequenter worden gedoseerd. 

 

Toepassing in de stal

 

Alle producten kunnen direct in de stal worden gebruikt.
Oermest-microben door een aantal malen per dag te vernevelen of 1 x per 4 weken in de mixende mestkelder mee te geven. Karbosave (plantaardige houtskool) wordt tijdens het mixen meegegeven.

Vaste mest behandelen

Mestverwerking met Oermest-microben en Karbosave (plantaardige houtskool)

Mest of groenafval kan in korte tijd worden omgezet in
waardevolle meststof met behulp van Oermest-microben en Karbosave (plantaardige houtskool).  Het bemestende effect wordt zelfs versterkt.

 

Bij deze manier van mestverwerking worden nutriënten gebonden
en worden tijdens de opslag hoogwaardige enzymen en antioxidanten gevormd.

 

Toepassing:

Oermest-microben, Oergesteentegranulaat en Karbosave (plantaardige houtskool) worden door de mest gemengd, bv. met een mestverspreider. Het is ook mogelijk om in lagen op te bouwen, hoe gelijkmatiger de verdeling, hoe beter het eindresultaat. De producten kunnen ook in de stal worden gestrooid. Dit stabiliseert niet alleen de mest vanaf de
start, maar bevordert ook de hygiëne in de stal.