Pluimveehouderij

Pluimvee heeft veel baat bij de optimalisering van het voer en een probiotisch stalklimaat. De vogels zijn vitaler en hebben een stabiele leg/groei curve. De kippenmest is voor de bodem een erg vriendelijke meststof. Het bevordert het bodemleven op lange termijn en draagt bij tot de opbouw van humus.

 

Voordelen van Regeneratieve micro-organismen en Karbofit voor pluimvee:

- Minder gebruik van medicatie

- Antibioticavrije productie

- Voorkomen van pododermatitis (voetziekte)

- Goede voederconversie

- Schone lucht met minder fijnstof

- Minder stank

- Minder ziekteverwekkende kiemen dankzij regeneratieve microbiële kolonisatie

- Minder voetziekten

- Mest wordt gefermenteerd en kan worden hergebruikt op het eigen land

- Hoog effect van de mest 

Voer optimalisatie

Oervoer-microben is een fermentatieproduct met een positief effect op het microbiële milieu in het maagdarmkanaal. Een doeltreffend microbieel milieu in de darm bevordert niet alleen de spijsvertering, maar heeft ook een positieve invloed op alle bloedsomloopsystemen in het lichaam. Zo wordt bijvoorbeeld het immuunsysteem versterkt, het stressniveau verlaagd, enz.

 

Karbofit (voeder koolstof) is een krachtige toxinebinder en stimuleert de maag- en darmflora. Het verlicht de stofwisseling, verbetert de eiwitopname en voorkomt ziekten.

 

Aanbeveling voor de continue toevoeging van Oervoer- microben en Karbofit bij legkippen (gegevens per ton mengvoer)

 

- 7 L Oervoer-Microben

- 1 kg Karbofit

De bestanddelen worden ofwel rechtstreeks in de vijzel van de opslagsilo naar de stal op het voer gespoten. Wij bieden hiervoor passende technische oplossingen.

Verbetering stalklimaat

Het toegenomen gebruik van ontsmettingsmiddelen verstoort de microbiële kolonisatie van de stal. Niet alleen pathogene kiemen worden gedood, maar ook regeneratieve microben, die een positief effect hebben op de dieren, hun spijsvertering en de omgeving, zoals de stallucht of de mest.

 

Als een hen nu ziekteverwekkende kiemen meebrengt, zijn er in deze pas ontsmette stal nauwelijks regeneratieve micro-organismen die deze ziekteverwekkende microben een halt kunnen toeroepen. Ze kunnen zich ongehinderd verspreiden. Als er een sterke kolonisatie van regeneratieve microben in de stal is, hebben ze weinig kans. Deze beproefde maatregelen helpen om het microbiële klimaat in de stal stabiel te houden.

Automatische verneveling

Constante ondersteuning van het microbiële milieu in de stal.

 

Regelmatige verneveling van Oervoer-microben bindt stof en bedekt het hele oppervlak van de stal met regeneratieve microben. Hierdoor wordt de verse mest onmiddellijk naar een stabiele rijpingsomgeving omgezet. De ammoniakemissies worden sterk beperkt. Het stressniveau voor de dieren wordt verlaagd en het algehele stalklimaat wordt verbetert, niet alleen voor de dieren.

 

Automatische verneveling met de vernevelaar. Dit betreft een automatisch vernevelingssysteem dat werkt met perslucht. Met behulp van een timer worden de Oervoer-microben (puur) tot 12 keer per dag verneveld via vast
geïnstalleerde sproeiers. Door de automatische navulautomaat worden de micro-organismen automatisch opgezogen en hoeft de installatie niet telkens te worden bijgevuld.

Het werkt tevens ter optimalisatie van het strooisel, bindt vocht.

 

De toevoeging van Karbosave (plantaardige houtskool) en Oergesteentemeel zorgt voor een droge ondergrond en gaat voetzoolziekte tegen. Het is ook een doeltreffende maatregel tegen parasieten zoals luizen of mijten.