Thuis Bokashi maken

Bokashi staat voor "gefermenteerd organische materiaal". Vooral de fermentatie van keukenafval en maaisel van gazons is populair. Door toevoeging van Regeneratieve Micro-organismen en plantaardige koolstof ontstaat een waardevolle meststof voor de tuin, potplanten en bomen.

Bokashi is het slimme recyclingsysteem voor organisch afval!
Het geheim van Bokashi is zonder twijfel de fermentatie van het organische materiaal met Regeneratieve Micro-organismen onder zuurstofloze omstandigheden. Dit levert waardevolle stoffen op, zoals nuttige enzymen, vitaminen en antioxidanten. Bokashi is supervoeding voor het bodemleven, levert voedingsstoffen en waardevolle metabolieten voor je planten!

Keuken bokashi

Wat is keuken bokashi?


Keukenafval wordt fijngehakt en in een Bokashi emmer gedaan. Elke laag keukenafval wordt bespoten met Regeneratieve Micro-organismen (EM-blond) en bestrooid met plantaardige houtskool (RoPro strooisel). Als de emmer vol is, moet de keukenbokashi nog twee weken fermenteren. De gefermeneteerde keukenbokashi kan onmiddellijk na rijping in de tuin worden begraven en wordt ter plaatse omgezet tot een waardevolle meststof voor planten.

In de emmer ontstaat zogenoemd bokashi-sap (percolaat sap). Als het keukenafval een hoog vochtgehalte heeft, kunt u het bokashi-sap regelmatig aftappen. Het bokashi sap is een geweldige vloeibare meststof en dient ook als afvoerreiniger.

Welke apparatuur heb ik nodig om bokashi in de keuken te maken?


1. Bokashi emmer
2. EM-blond (Regeneratieve Micro-organismen)
3. Spuitfles
4. RoPro strooisel - plantaardige houtskool (voor het Terra Preta effect)

KIJK NU DE FILM OVER DE BOKASHI-EMMER