Unieke kans!

Roadshow regeneratieve Landbouw

Met Friedrich Wenz & Dietmar Näser

Meld je hier aan! Tot 12 juni

bodem in balans

Ervaar de kracht van microben

BEKIJK PRODUCTEN

bodem in balans

Ervaar de kracht van microben

bodem in balans

Ervaar de kracht van microben

Onze merken

De bodem in balans

Regeneratieve landbouw


Regeneratieve landbouw is een in de praktijk beproefd systeem. Hierin is jarenlange praktijk ervaring gebundeld in 1 concept. Het concept heeft als hoofddoel het herstellen van de balans tussen Bodemfysiologie, Bodemchemie en de Bodembiologie. Zodat hierdoor het humusgehalte kan toenemen. Inmiddels werkt Bij de Oorsprong intensief samen met akkerbouwbedrijven, melkveebedrijven, varkensbedrijven en boomkwekerijen.

Effectief met elkaar naar een duurzame landbouw

Agrarische sector

Bij "Bij de Oorsprong" ontwikkelen we ideeën en werken we samen met een internationaal netwerk, concepten en beproefde oplossingen uit op het gebied van duurzame landbouw.

Het doel: nieuwe wegen inslaan om een economisch duurzame landbouw mogelijk te maken.

Herstel bodembiologie en opbouw humus

Bokashi

Bokashi is Japans voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Het is een methode waarbij organische materialen verneveld worden met regeneratieve micro-organismen en oergesteentegranulaat en daarna luchtdicht worden afgedekt. Vervolgens komt een fermentatieproces op gang dat sneller gaat dan andere composteringstechnieken. Bovendien blijft het volume aan organisch materiaal gelijk. Bokashi draagt bij aan het herstel van de bodembiologie en de opbouw van humusvormende processen in de bodem.

EKO-BAGGEREN

Vijverwaterbehandeling

Functionerend ecosysteem in vijvers

Regeneratieve Micro-organismen kunnen bijdragen tot de instandhouding of de ontwikkeling van een goed functionerend ecosysteem in allerlei soorten waterlichamen, zoals natuurlijke vijvers, tuinvijvers, meren, aquaria, alsook in de visteelt. De voedingsstoffencyclus wordt gestimuleerd en de afbraak van overtollige voedingsstoffen door microben en planten wordt geoptimaliseerd. Dit resulteert in een verbetering van de waterkwaliteit en minder slibvorming. De gevoelige microbiologie in de vijver wordt opgebouwd en gestabiliseerd door het gebruik van RM-producten. Aan de hand van een op maat gemaakt behandelplan gaan we hierin te werk.