Akkerbouw

Een plant is slechts zo gezond als de grond waarin hij groeit.

De voortdurende verbetering van de gezondheid van de bodem is even belangrijk als de versterking van de planten. Alle maatregelen zijn erop gericht de groeiomstandigheden te optimaliseren en zo het eigen afweermechanisme van de plant te versterken. Hoe sterker en vitaler het gewas, hoe minder aantrekkelijk het is voor ziekten en plagen.

Bladbespuitingen in het groeiende gewas geven een impuls voor een verhoogde fotosynthetische activiteit, een evenwichtige mineralenhuishouding, een sterkere ontwikkeling van de jonge plant en het gezond houden van het gewas tot de oogst.

De stappen

De volgende stappen zijn doeltreffend gebleken om regeneratieve landbouw op grote schaal toe te passen:

 

1. Gebruik de Bodemanalyse volgens Albrecht (Kinsey), breng de voedingsstoffen in de bodem in evenwicht en bemest de bodem op een revitaliserende manier.

 

2. Maak de ondergrond los door een ploegzoolbehandeling, revitaliseer hem met regeneratieve micro-organismen en stabiliseer hem met wortels.

 

3. Beplant de bodem met een permanente en gevarieerde vegetatie voor de diversiteit en de voeding van het bodemleven. Daarvoor zijn winterharde mengsels met ten minste 5 verschillende plantsoorten nodig.

Onderzaai verlengt de vergroeningsperiode van het hoofdgewas.

Vóór het inzaaien brengt u de levende groenbemester naar een oppervlakte vertering in combinatie met Oergrond-microben.

 

4. Gebruik alleen behandelde mest. Behandel de mest met Oermest-microben en Karbosave (plantaardige houtskool). Deze behandeling heeft zijn waarde al jarenlang bewezen.

 

5. Breng de gewassen tot maximale fotosynthetische prestaties door stressvermijdende, vitaliserende behandelingen. Bijvoorbeeld bespuitingen met Oergrond-microben en bladvoedingsstoffen of een goede compostthee.

Ploegzoolbehandeling

Door de ondergrond diep los te maken kan deze worden opengemaakt voor een optimale wortelontwikkeling van de plant. Bodemverdichting wordt doorbroken en voedingsstoffenreservoirs worden ontsloten. Bodemscheuren bieden ruimte voor een groot wortelvolume en de grond wordt belucht.

 

De ploegzoolbehandeling wordt uitgevoerd in het groeiende
gewas (groenbemester), zodat nieuw gevormde scheuren snel met wortels kunnen worden gestabiliseerd. Vóór de ploegzoolbehandeling is een check met de bodemsonde en de spade essentieel om de werkdiepte van de machine te bepalen.

 

De grond mag bij deze bewerking niet te nat en niet uitgedroogd zijn.

 

Tijdens de ploegzoolbehandeling worden de Oergrond-microben direct achter de tanden ingespoten. Het werkproces tilt de grond licht op en creëert een tijdelijk vacuüm zodat de Oergrond-microben in de fijnste scheurtjes trekt (de grond haalt diep adem).

  

Toe te passen dosering van Oergrond-microben bij ploegzoolbehandeling: 150 L/ ha

Oppervlakte vertering

Bij de oppervlakte vertering wordt het groene materiaal (gras of groenbemesters) eerst geklepeld, daarachter ingespoten met Oergrond microben en daarna zo ondiep mogelijk maar zo diep als nodig met grond vermengd (max. 5cm)

Het verteringsproces van het groene materiaal wordt gestabiliseerd door de Oergrond-microben. Deze Oergrond-microben kunnen de omzettingsprocessen tijdens het verteringsproces sturen dankzij de enorme diversiteit. In moeilijke omstandigheden, zoals nattigheid of microbieel verarmde bodems zonder humus, maakt het in de eerste plaats vertering mogelijk.

 

Na ten minste 10 dagen is de vertering grotendeels voltooid
en kan het zaaibed worden geprepareerd met een tweede werkgang met de grondfrees of een cultivator.

De oppervlakte vertering is een eenvoudige en goede methode om organisch materiaal in de bodem te brengen. Het bodemleven wordt bevorderd door de aangeboden voeding en humusvormende processen worden gestart.

 

Toepassing van Oergrond-microben voor oppervlakte compostering: 150 L / ha

Idealiter worden de Oergrond-microben in 1 werkgang meegespoten.


De Oergrond-microben kunnen echter ook direct vóór het klepelen met een veldspuit op de plant worden aangebracht.

Oppervlakte vertering

Groenbemester wordt geklepeld, verneveld met Oergrond-microben en d.m.v. een frees optimaal vermengd met grond.

Oergrond microben

Voor de beheersing van het microbiële milieu in de bodem is het microbiële preparaat Oergrond-microben ontwikkeld. Inheemse micro-organismen van een verscheidenheid van inheemse kruiden en weidebloemen worden tijdens de bodembewerking geïnjecteerd. Wanneer de bodem wordt bewerkt, kunnen de planten het metabolisme van de bodem niet sturen; dit wordt "opnieuw gecreëerd" door het spuiten van de Oergrond microben.

 

Vastgelegde voedingsstoffen worden gemobiliseerd, de bodem wordt kruimeliger en onkruid wordt minder gestimuleerd om te ontkiemen. Binnen korte tijd kunnen na toepassing van Oergrond-microben positieve veranderingen in bodemstructuur, -kleur en -geur worden waargenomen.

Compostthee

Compostthee is een preparaat waarin de micro-organismen uit de compost worden vermenigvuldigd. De voedingsstoffen (rietsuikermelasse, steenmeel en humuszuur) voor de micro-organismen en de toegevoegde katalysatoren bevorderen en sturen de vermenigvuldiging.

De compostthee kan dan op de plant worden aangebracht. Het werkt niet rechtstreeks als meststof, maar als een katalysator voor vitaliserende en versterkende processen op het bladoppervlak. Hierdoor worden de levende micro-organismen teruggebracht op de plant en dit resulteert in een langdurige verbetering en stabilisering van de planten. Ze groeien beter, zijn gezonder en sterker. De compostthee behandeling activeert de micro-organismen, daarbij wordt:

- De humusvorming van de bodem ondersteund.

- De wateropslagcapaciteit wordt vergroot door een beter bodemleven.

- De symbiose en de actieve communicatie tussen plant en bodemleven versterkt.

- De plantenresten sneller in humus omgezet.

- De verdichting verminderd en de kruimelstructuur van de bodem verbeterd.

- De groei en ontwikkeling van de planten bevorderd.

- De stresstolerantie tegen negatieve milieuomstandigheden verhoogd, door een betere wortelgroei van de planten.


- De voedingskwaliteit van plantaardige producten verhoogd.

Erg belangrijk is dat er secuur gewerkt wordt bij het maken van compostthee. Daarbij zijn de ingrediënten die gebruikt worden van doorslaggevend belang. Hoe beter die zijn des te beter het eindproduct is.

Wij hebben hierin een samenwerking opgebouwd met de producent van een compostthee machine die ook de compost en voedingsstoffen levert om te garanderen dat er een goede kwaliteit compostthee gemaakt wordt.

Compostthee machine