Over ons

Bij De Oorsprong is importeur en distributeur van regeneratieve micro-organismen in Nederland. Dit zijn gemengde samenstellingen van natuurlijke organismen (bacteriën en schimmels) die in de natuur leven.


Onze producten zijn breed inzetbaar in verschillende sectoren. Ze stimuleren regeneratieve processen in uiteenlopende werkgebieden. Onze kennis van en ervaring met deze regeneratieve micro-organismen delen we graag met je.

Dat doen we ondertussen al met een zeer interessant netwerk van referenties in de agrarische sector. Mooie bedrijven, waar de voordelen van de inzet van onze producten zichtbaar én meetbaar zijn. Zo worden onze producten in de volgende sectoren succesvol ingezet:

  • Veehouderij
  • Akkerbouw
  • Tuinbouw

Productie van bokashi
Bij de Oorsprong vindt het belangrijk om een partner te zijn voor haar klanten en om kennis te delen met de markt. Wij geloven namelijk dat je pas écht iets verandert als je het samen doet. Dat horen we ook vaak terug van onze klanten. Het ‘samen doen’ ervaren zij als zeer waardevol.

Heeft u vragen over de inzet van regeneratieve micro-organismen in jouw bedrijf? Of wil je graag eens meekijken bij het toepassen ervan in de praktijk? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. We laten je het graag zien!

Telefoon (0529) 21 50 30
Jasper ten Berge 06 197 62 979
Ger Kappert 06 410 99 777
info@bijdeoorsprong.nl

(Drijf)mestbehandeling

Mestbehandeling volgens het concept van Bij de Oorsprong
heeft een traditie van 20 jaar en de voordelen zijn enorm. Stikstofverliezen worden sterk verminderd, dit is inmiddels in verschillende onderzoeken aangetoond. Het versterkte bemestingseffect stemt niet alleen de agrariër tevreden, maar wordt ook bijzonder geprezen door de omwonenden, aangezien de drijfmest niet langer stinkt.

 

Indien op de juiste wijze verwerkt, heeft behandelde drijfmest een groot potentieel om het humusgehalte te vergoten en de
bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

 

De hoge bemestingswaarde en het feit dat de mest langwerkend
is, verlengen de toepassingsperiode over het hele jaar enorm. De dosering per toepassing kan worden verlaagd en zo rechtstreeks door het bodemleven worden verwerkt. Behandelde drijfmest spoelt niet langer in het grondwater en ontlast hierdoor het ecosysteem.

Voordelen van mestbehandeling

- Vermindert de ammoniakuitstoot tijdens de bewaartijd en tijdens het uitrijden

- Nauwelijks koekvorming

- Homogene mest

- Het uitspoelingsverlies van de mest is bijna 0 waardoor het mestpotentieel optimaal benut wordt

- Bevordert een positief microbieel niveau in de bodem. Planten kunnen hierdoor gezond groeien. Door de bodem overgedragen ziekten komen minder vaak voor.

- Behandelde mest geldt als een actieve manier van het beschermen van grondwater

 

 

Dosering en toepassing

Dosering voor mestbehandeling per kuub mest:

 

1 L Oermest microben

6 L Karbosave (plantaardige koolstof)

Toepassing direct in de mixende mestkelder

De eerste behandeling start wanneer de mestkelder kan mixen.
Vervolgens worden de producten eens per 6 weken toegevoegd. Door middel van een verneveling kan frequenter worden gedoseerd. 

 

Toepassing in de stal 

Alle producten kunnen direct in de stal worden gebruikt.
Oermest-microben door een aantal malen per dag te vernevelen of 1 x per 4 weken in de mixende mestkelder mee te geven. Karbosave (plantaardige houtskool) wordt tijdens het mixen meegegeven.

Vaste mest behandelen

Mestverwerking met Oermest-microben en Karbosave (plantaardige houtskool)

Mest of groenafval kan in korte tijd worden omgezet in
waardevolle meststof met behulp van Oermest-microben en Karbosave (plantaardige houtskool).  Het bemestende effect wordt zelfs versterkt.

 

Bij deze manier van mestverwerking worden nutriënten gebonden
en worden tijdens de opslag hoogwaardige enzymen en antioxidanten gevormd.

 

Toepassing:

Oermest-microben, Oergesteentegranulaat en Karbosave (plantaardige houtskool) worden door de mest gemengd, bv. met een mestverspreider. Het is ook mogelijk om in lagen op te bouwen, hoe gelijkmatiger de verdeling, hoe beter het eindresultaat. De producten kunnen ook in de stal worden gestrooid. Dit stabiliseert niet alleen de mest vanaf de
start, maar bevordert ook de hygiëne in de stal.